16 cổ phiếu sẽ chuyển niêm yết về HoSE vào đầu tháng 9, ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 27/8/2021

Ngày 24/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo 16 doanh nghiệp sẽ chuyển cổ phiếu về lại giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).

Trước đó, vào đầu tháng 3, để giảm tải việc nghẽn lệnh thường xuyên trên hệ thống HoSE, UBCKNN đã ra công văn về chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX trên cơ sở các doanh nghiệp tự nguyện. Kết quả là đã có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HoSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX.

Đến nay, khi hệ thống mới đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh trên HoSE đã được xử lý triệt để.

Đầu tháng 8 vừa qua, UBCKNN đã ban hành Công văn số 4236 hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HoSE.

Theo thông báo, ngày 27/8/2021 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của 16 cổ phiếu này trên HNX. Đa số các doanh nghiệp đã thông báo cổ phiếu dự kiến sẽ giao dịch lại trên HoSE ngay sau Lễ Quốc khánh, tức vào 6/9/2021.

16 cổ phiếu sẽ chuyển niêm yết về HoSE vào đầu tháng 9, ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 27/8/2021 - Ảnh 1.

Previous post Tự doanh CTCK mua ròng hơn 800 tỷ đồng trong tháng 8 thông qua khớp lệnh
Next post Cho vay kiểu gì khi nới room tín dụng?