6 tháng đầu năm đã giải ngân 14.808 tỉ đồng vốn đầu tư công

Theo Bộ này, giá trị giải ngân chủ yếu là ứng trước hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước cho các nhà thầu và địa phương. Riêng phần giải ngân cho khối lượng thi công các dự án giao thông chưa cao.

Với 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, ước 6 tháng giải ngân được 6.935/14.981 tỷ đồng (đạt trên 46% kế hoạch). Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giải ngân được 900/1.811 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch). Bộ GTVT đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 3 đợt cho 11 dự án cao tốc Bắc – Nam, với giá trị vốn điều chỉnh bổ sung 3.130 tỷ đồng từ dự án giải ngân chậm chuyển sang.

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành để giải quyết vướng mắc, giám sát nhắc nhở thường xuyên các chủ đầu tư, nhà thầu, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, Bộ GTVT cũng nghiêm túc chấn chỉnh các đơn vị chậm giải ngân. Bộ GTVT đã phê bình các chủ đầu tư chậm tiến độ, như Sở GTVT Kon Tum và Gia Lai.

Như vậy, trong 6 tháng cuối năm, Bộ GTVT cần tiếp tục giải ngân 26.090 tỷ đồng, gồm: 3.620 tỷ đồng vốn nước ngoài, 22.065 tỷ đồng vốn trong nước.

Previous post Mỹ thắt chặt tiền tệ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị VND, nhưng Việt Nam đã có 3 yếu tố thuận lợi để ổn định
Next post Bất động sản Phát Đạt (PDR): Rót 50 tỷ thành lập công ty con Phát Đạt Realtor, sở hữu 51% cổ phần