Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa Luật thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng Để cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế, bao gồm: Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để kịp tổng hợp nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và thực hiện các bước tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế theo Đề cương ban hành kèm theo.

Đối với Luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính yêu cầu đánh giá theo từng nhóm vấn đề: đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cơ sở tính thuế và xác định số thuế phải nộp, thuế suất, giảm trừ gia cảnh…

Trước đó, năm 2020, cơ quan quản lý thuế đã điều chỉnh nâng mức giảm từ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng và giảm trừ người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng.

Câu hỏi nóng về thuế thu nhập cá nhân: Vì sao người làm công ăn lương chịu thuế suất cao nhất?

Trong văn bản trả lời một số vấn đề được dư luận, báo chí quan tâm về vấn đề xoay quanh bình đẳng trong chính sách thuế, Bộ Tài chính từng cho biết:

Theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân thì có 10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế với các mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau, trong đó, duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần (các mức thuế từ 5%-35%), còn các khoản thu nhập khác áp dụng theo thuế suất toàn phần.

Đối với hoạt động kinh doanh áp dụng theo biểu thuế toàn phần chi tiết theo từng lĩnh vực ngành nghề, trong đó ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số) chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, thuế thu nhập cá nhân 2% (tổng hai loại thuế là 7%).

Nếu so sánh mức thuế của cá nhân kinh doanh (7%) với mức thuế bậc cao nhất của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (35%) là không phù hợp, bởi vì khoảng 90% cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công chỉ ở mức bậc 1 và bậc 2 (5%-10%).

Previous post Kinh nghiệm dạy con của một người mẹ Do Thái: Thay đổi cách giáo dục kịp thời có thể thay đổi vận mệnh đứa trẻ!
Next post Sẽ thanh tra quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở, khu đô thị