Cổ phiếu giảm 18% kể từ đầu tháng 6 tới nay, cổ đông VIB bác kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10%

Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông VIB đã thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông ngân hàng này đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bao gồm hai cấu phần. Thứ nhất là tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng, số lượng tối đa hơn 443 triệu cp và thứ hai là tăng vốn từ chào bán tối đa gần 46,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VIB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn thông qua chia hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong tháng 8/2021, tăng vốn điều lệ từ 11.094 tỷ đồng lên 15.521 tỷ đồng.

Đối với tăng vốn từ chào bán cổ phiếu, xem xét thấy bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, đề xuất lấy ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn từ phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cp (tương đương 10% vốn).

Tuy nhiên, cổ đông VIB chỉ thông qua việc hủy phương án chào bán tối đa 46,6 triệu cp, còn đề xuất tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa bằng 10% vốn điều lệ đã không được chấp thuận do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 40,7%.

Phương án phát hành của VIB không được cổ đông thông qua trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng này liên tục sụt giảm sau khi chốt ngày chia cổ phiếu thưởng vào ngày 10/6.

Đóng cửa ngày 22/11, VIB đứng ở 41.700 đồng/cp, mặc dù tăng kịch trần trong phiên này nhưng vẫn giảm 18% so với đầu tháng 6.

Previous post The Standard (An Gia) – lựa chọn của nhà đầu tư thông minh
Next post Đã mắt ngắm nhìn căn hộ thông tầng sử dụng tone màu siêu ấm áp cùng cách phân chia không gian thông minh, tận dụng tối đa diện tích