May Nhà Bè (MNB) báo lãi quý 4 lãi cao gấp 3,5 lần cùng kỳ nhưng cả năm 2021 vẫn lỗ ròng hơn nửa tỷ đồng

Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần (UpCOM): MNB) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 980 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng nhẹ nên lãi gộp đạt 194 tỷ đồng tăng 26,8% so với quý 4/2020.

Trong kỳ May Nhà Bè có 10 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 42% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 328 triệu đồng lên tới 25,7 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng cao. Bù lại MNB ghi nhận gần 17 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác, kết quả LNST đạt 27 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần quý 4 năm ngoái. LNST công ty mẹ là 18,2 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.002 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, MNB đạt 3.089 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ. MNB đã kinh doanh thua lỗ trong cả quý 1 và 2 nên luỹ kế cả năm vẫn chịu lỗ 2,5 tỷ đồng – trong khi năm 2020 lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng. Công ty mẹ chịu lỗ nhẹ 652 triệu đồng – ghi nhận năm đầu tiên kinh doanh thua lỗ.

May Nhà Bè (MNB) báo lãi quý 4 lãi cao gấp 3,5 lần cùng kỳ nhưng cả năm 2021 vẫn lỗ ròng hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp
Next post Từ chàng kỹ sư công nghệ trở thành ông chủ công cụ tìm kiếm phổ biến nhất đất nước tỷ dân: Không bao giờ có thành công ngẫu nhiên!