TECGROUP (TEG) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 gấp 3 lần cùng kỳ

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TECGROUP – mã chứng khoán TEG) công bố dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông dự họp được chốt vào ngày 14/2 vừa qua. Đại hội dự kiến tổ chức vào 31/3/2022 tại Hà Nội.

Kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021 TECGROUP đạt 250 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế gấp 5,7 lần cùng kỳ, lên 47,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 46,6 tỷ đồng. EPS đạt 1.164 đồng.

Năm 2021 TECGROUP đặt mục tiêu đạt hơn 440 tỷ đồng doanh thu và 94,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy dù kết quả kinh doanh năm 2021 vẫn tăng trưởng mạnh so với năm 2020, nhưng công ty vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm.

TECGROUP (TEG) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Chiến lược tiếp thị tâm lí 0 đồng mà Elon Musk đã áp dụng cho Tesla: Một trong những câu chuyện tăng trưởng vĩ đại nhất lịch sử
Next post Buồn của Bill Gates: Nếu đi cùng Microsoft tới bây giờ đã có thể giàu gấp đôi Elon Musk, tất cả những gì còn lại chỉ là hơn 1% cổ phần và sự ra đi tai tiếng vì phốt ‘thân mật’ với nhân viên nữ