Thủy điện Thác Bà (TBC) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%

Ngày 3/1/2022 tới đây CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 21/1/2022.

Như vậy với 63,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Thác Bà sẽ chi khoảng 63,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu đạt gần 505 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt gần 184 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 3/2021 ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt gần 385 tỷ đồng, hoàn thành trên 76% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 173 tỷ đồng, thực hiện được 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt gần 145 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Thủy điện Thác Bà còn hơn 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thủy điện Thác Bà (TBC) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Previous post 45 tuổi vẫn chưa giàu? Đầu tư theo cách sau chắc chắn 65 tuổi sẽ thành triệu phú đôla
Next post Nutifood đưa 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên về Việt Nam