Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao

Nhiều rủi ro tiềm ẩn

Theo Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2021, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ là 168.702 tỷ đồng; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020; khối lượng phát hành ra công chúng là 15.375 tỷ đồng, tương đương 50,3% khối lượng phát hành của năm 2020, chiếm 8,3% tổng khối lượng TPDN phát hành.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng (TCTD) là nhà phát hành lớn nhất, chiếm 40,2% tổng khối lượng phát hành; khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp (DN) bất động sản giảm 55,5% so với cùng kỳ năm 2020 (chiếm 13,2% tổng khối lượng phát hành).

Previous post Sáng 21/10, tỷ giá trung tâm giảm tiếp 6 đồng
Next post Đề xuất NHNN nới room tín dụng cho các ngân hàng